Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Veiligheid en gezondheid

De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. De wet stelt als eis dat ieder dagverblijf een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert en zo inzicht geeft in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich mee brengt in een dagverblijf. Op Polderpret hebben we aan deze eis voldaan. 

Kinderdagverblijf Polderpret werkt met een aantal protocollen. Hiermee proberen wij een situatie te creëren waarin betrokkenen gezondheidsrisico’s onderkennen en het handelen erop richten om ziekte te voorkomen. Het gedrag van kinderen, ouders en medewerkers staat dan ook centraal.

Daarnaast is het voor een dagverblijf noodzakelijk dat er in tijd van nood snel, doeltreffend en veilig gehandeld kan worden. Het bedrijfshulpverleningplan wat wij hebben opgesteld is bepalend voor ons handelen bij calamiteiten.

Naast de fysieke veiligheid speelt het gedrag van de gebruikers een belangrijke rol bij het ontstaan van ongevallen. Dat is niet alleen gedrag van de kinderen, maar ook van de medewerkers en ouders. Daarom zijn goede afspraken met het team, ouders en de kinderen onmisbaar. Deze huisregels hebben wij vastgelegd en wij evalueren de regels elk half jaar.

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud