Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Klachten

Bij een professionele organisatie hoort ook een klachtenregeling. Het is van groot belang geïnformeerd te worden als er klachten zijn van ouders. Bij voorkeur wil kinderdagverblijf Polderpret ouders vragen hun klachten rechtsreeks te bespreken met de Pedagogisch medewerkers of met de leidinggevende van de locatie.

Daarnaast is het dagverblijf aangesloten bij de geschillencommissie.  Zij zijn een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven.

Een geschil moet binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aanhangig worden gemaakt.

(www.degeschillencommissie.nl).

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Download hier onze interne en externe klachtenprocedure

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud