Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Oudercommissie

In augustus 2003 zijn 6 enthousiaste ouders van Polderpret aan de slag gegaan als oudercommissie van Polderpret (kortweg OC). Als eerste is er, gezamenlijk met de directie van Polderpret, een zogenaamd medezeggenschapsreglement opgesteld waarin staat wat de oudercommissie doet. De OC behartigt de belangen van de kinderen die Polderpret bezoeken en van hun ouders. Dat doet de OC door gevraagd en ongevraagd advies te geven over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid of het plaatsingsbeleid. Inmiddels bestaat de oudercommissie uit meerdere ouders en is er een splitsing geweest. Er wordt nu op verschillende locaties gewerkt met een oudercommissie.

Omdat de OC de belangen van de ouders behartigt wil de OC zichtbaar zijn voor de ouders. Dat doet de OC door het organiseren van ouderavonden. Verder bespreekt de OC, in samenwerking met Polderpret, onderwerpen uit het pedagogisch beleid en uit het veiligheidbeleid van Polderpret. 

Grotere locaties van KDV Polderpret hebben eigen oudercommissies, de kleinere locaties proberen we aan te laten sluiten door vertegenwoordiging in de bestaande oudercommissies. 

Voor meer informatie, vragen of suggesties over wat de oudercommissie van Polderpret doet kunt u ons werkplan raadplegen op de website van Polderpret of ons een e-mail sturen naar de Oudercommissie

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud