Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Personeelsbeleid

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kinderopvangcentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang.

Werken in de kinderopvang vraagt een grote inzet. Als medewerker heb je een aandeel in het creëren van zo een veilig mogelijke omgeving, welke geborgenheid en warmte aan de kinderen aanbiedt. Naast de opvang trachten de pedagogisch medewerkers de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden van kinderen te bevorderen en stimuleren.

Er wordt dus een groot beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel, de pedagogisch medewerker is immers mede partner in de opvoeding en verzorging van andermans kinderen. De verantwoordelijkheid wat werken in de kinderopvang met zich mee brengt, heeft tot gevolg dat er binnen het dagverblijf een duidelijk personeelsbeleid moet zijn.

Onder personeel wordt verstaan de mensen die bij Polderpret een tijdelijke contract hebben of een contract voor onbepaalde tijd, maar ook diegene die daarnaast hun bijdrage leveren aan het beleid van Polderpret. Daarmee worden ook stagiairs en vrijwilligers bedoeld.

Er zal gestreefd worden naar rust en continuïteit op de groep. In het personeelsbeleid zal dus continuïteit als prioriteit worden gezien. De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk hele dagen op de groep en wij zullen proberen bij ziekte de groepsleiding door vaste mensen te vervangen.

"Verantwoordelijkheid staat bij ons op nummer 1"

Werktijden

Op het dagverblijf werken we met verschillende werktijden per pedagogisch medewerker. We hanteren een dienst welke de dag opent en een dienst welke de dag afsluit. Wanneer de opvang de hele dag open is, mag er maximaal 3 uur per dag met een pedagogisch medewerker minder op de groep worden gewerkt. Dit zal zijn tussen 8.00 uur en 8.30 uur, tussen 13.00 uur en 14.30 uur en tussen  17.00 uur en 18.00 uur . Daarbuiten mag niet worden afgeweken van de norm.  Ieder groep hanteert hierin andere tijden. Deze zijn voor ouders te vinden in de beleidstukken van de groep. Van 7.30 uur tot 8.00 uur voegen we wel groepen samen maar wijken we niet af van de norm en ook tussen 18.00 uur en 18.30 is dit zo.

Stagiaires

Het dagverblijf  stimuleert  het werken met stagiaires, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen het dagverblijf.

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud