Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Pedagogisch beleid

Een pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de kinderopvang. Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend, doelmatig en kindgericht mogelijk door het dagverblijf wordt uitgevoerd. Kinderdagverblijven moeten ouders schriftelijk kunnen informeren over hun pedagogisch beleid.

Het pedagogisch beleid geeft inzicht in de uitgangspunten waarmee het dagverblijf werkt. Via deze link komt u bij ons pedagogisch beleid waarin onze visie en doelstellingen duidelijk worden uiteen gezet. Hierin willen wij duidelijk maken hoe wij met ontwikkelingen omgaan en welke werkwijze wij daarvoor hanteren.

Pedagogisch plan

Kinderdagverblijf Polderpret bestaat uit twee onderdelen. De dagopvang en peuteropvang voor kinderen onder de 4 jaar en de opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar; de buitenschoolse opvang. Wij werken op het dagverblijf en de buitenschoolse opvang zo veel mogelijk met horizontale groepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. De activiteiten worden op deze manier op ontwikkelingsniveau aangeboden.

Doelstelling

Het doel van het dagverblijf is kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. Wij zorgen niet alleen voor de opvang van kinderen, maar ook voor opvoeding en een stukje educatie. De doelstelling van onze BSO is om er voor te zorgen dat alle kinderen opgevangen worden in een knusse sfeer waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatieven en zelfstandigheid van kinderen.

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud