Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Beleid vier-ogen principe

 Veiligheid voor alles: Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie

Het vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de  groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. En de GGD controleert hier ook op.

De situatie op de locaties van KDV Polderpret

Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt  KDV Polderpret vooral ook ‘de gedachten achter’ het principe van belang. We moeten werken aan een professioneel en open werkklimaat. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen medewerkers en ouders is belangrijk.

Jaarlijks wordt er op KDV Polderpret dan ook veel aandacht geschonken aan een beroepshouding en aan de beroepscode van de kinderopvang. In verschillende overlegvormen; zoals teamoverleg of functioneringsgesprekken komt dit ter sprake. Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken met collega’s. Spreek je collega’s aan op ongewenst gedrag. Meld het direct bij je collega of bij het management / directie wanneer je denkt dat er iets niet klopt.

Op KDV Polderpret streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je soms alleen op de groep. Hiervoor hanteren we het vastgestelde beroepskracht-kind-ratio.

Verder is het Conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. De tijden waarop wij afwijken zijn opgenomen in ons pedagpogisch beleid.

KDV Polderpret heeft het vier-ogen-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar als volgt uitgewerkt. Aan de  oudercommissies is hierbij om advies gevraagd:

De situatie op KDV Polderpret, Locatie Nieuwkoop

 • Er wordt gestreefd naar meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep.
 • Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.
 • Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig onaangekondigd elkaars groepsruimtes binnen. Vooral op de momenten waarop Pm-ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ sluiten en pauzemomenten.
 • De leidinggevenden komen regelmatig binnen in de groepsruimtes. Vooral op de momenten waarop Pm-ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ sluiten en pauzemomenten. Zij zorgen ervoor dat hun bezoek geen vast patroon aanneemt.
 • Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen groepsruimtes en gangen.
 • Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimtes en verschoonruimte.
 • Wij gebruiken audiovisuele middelen, zoals camera en babyfoons, op het moment dat er maar 1 Pm-er aanwezig is op de groep bv tijdens pauze of door een laag kind-aantal. 
 • Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen.
 • De flexibele inzet van stagiaires en een groepshulp vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren. Daarbij in het oog houdend dat stagiaires onder de 18 jaar niet ingezet mogen worden als volwassene.  De groepshulp zal dus een wisselend rooster hebben en ingezet worden op groepen waar maar 1 Pedagogisch Mederwerker werkt.
 • Tijdens haal en brengmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun kinderen te halen en overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen.
 • Wanneer het een-na-laatste kind is opgehaald, sluit de PM-er met het laatste kind aan bij een andere groep.

Situatie bij locaties met maar 1 groep

 • In multifunctionele ruimtes, bv waar er een samenwerking is met een school lopen collega’s (zoals de leidinggevende) van bijvoorbeeld de school regelmatig de groepsruimte onaangekondigd binnen. Hierover worden afspraken gemaakt met de samenwerkende partijen. Vooral wanneer er maar 1 Pm-er op de groep ingezet is.
 • Bij een laag kindaantal bv in vakanties, wanneer er maar met 1 PM-er op de groep wordt gewerkt werken wij met audiovisuele middelen en wordt er meegekeken vanaf een andere locatie. Wanneer dit niet mogelijk is sluiten wij de locatie. De kinderen en de Pm-er zullen dan worden ondergebracht op onze andere locaties.

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud