Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Tarieven buitenschoolse opvang

(4 tot 13 jaar)

Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen in principe een factuur van het kinderdagverblijf. Ouders kunnen via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl.

Als ouders kun je via de belastingdienst een toeslagkinderopvang aanvragen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van:
i. het gezinsinkomen;
ii. het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang;
iii. het aantal uren;
iv. de kosten van de opvang;

De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs van onze diensten en worden ieder jaar bijgesteld aan de hand van de prijsindexering die geldt binnen branche kinderopvang. Deze indexering wordt landelijk bepaald. Intern wordt vervolgens per product de prijs in overleg met de centrale oudercommissie vastgesteld.

Kinderdagverblijf Polderpret zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken en verzorgingsproducten. Dit alles is bij de prijs inbegrepen.

Het kinderdagverblijf zorgt ook voor vervoer van de scholen naar de BSO wanneer de zich Bso niet op loopafstand van de school bevindt. We maken daarbij gebruik van taxi’s. Voor taxivervoer worden extra kosten in rekening gebracht.

Opvang tijdens studiedagen van de scholen is niet bij het pakket inbegrepen. Hiervoor moet extra opvang worden afgenomen.

Kosten

Kinderdagverblijf Polderpret hanteert een uurprijs van € 7,55 voor alle arrangementen. 

De kosten worden berekend over de gehele middag vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. Het is niet mogelijk opvang per uur af te nemen. In de vakantie kunnen alleen hele dagen worden afgenomen (10,5 uur). De jaarkosten van BSO worden gelijkmatig over 12 maanden verdeeld.

Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer, interesse?

Copyright © Kinderdagverblijf Polderpret Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud